ROZPIS LEKCÍ NÁSTĚNKA – CVIČENÍ PODZIM 23 – ZIMA 2324

Rozpis lekcí naleznete také v tištěné formě na recepci DC VLNKA.

Prosíme Vás, abyste své lekce a případné změny kontrolovali na svém klientském účtu (záložka LEKCE).

Storno kurzu do 7 dnů před zahájením: při převodu do dalšího bloku převádíme zaplacenou částku, při vrácení kurzovného účtujeme manipulační poplatek 100 Kč.

Storno v průběhu kurzu: při převodu kurzovného do dalšího kurzu odečteme uskutečněné lekce ke dni zrušení kurzu, (započítávají se  lekce omluvené, neomluvené nebo pozdě omluvené), zbývající zaplacené lekce převedeme a účtujeme manipulační poplatek ve výši 100 Kč. Omluvené lekce si vyberete jako náhradu. Při převodu kurzu negarantujeme navrácení do stejné skupinky, kurz bude vybrán podle věku, dovednosti dítěte a volného místa.

Převedené peníze je nutné vyčerpat nejpozději do 6 měsíců od provedení STORNA.

Při vrácení kurzovného odečteme uskutečněné lekce ke dni zrušení kurzu, (započítávají se i lekce omluvené, neomluvené nebo pozdě omluvené), zbývající zaplacené lekce vracíme a účtujeme manipulační poplatek ve výši 300 Kč. Storno se počítá ode dne, kdy telefonicky, e-mailem, či osobně kurz stornujete – proto nás v případě dlouhodobé nemoci, změny rodinné situace atd. informujte co nejdříve. V případě navrácení se do kurzu před koncem stornovaného bloku – storno se ruší a získáváte právo na náhrady viz. „omluvy a náhrady“.

Vrácené peníze za storno je nutné vyzvednout/ převést na účet do 30 dnů ode dne storna. V opačném případě peníze propadají.

ROZPIS LEKCÍ NÁSTĚNKA – PODZIM 2023

Rozpis lekcí naleznete také v tištěné formě na recepci DC VLNKA.

Prosíme, abyste si Vaše lekce a případné změny kontrolovali v systému AUKSYS (kolonka “lekce”). Děkujeme.

ROZPIS LEKCÍ CVIČENÍ září – leden

Prosíme, abyste si Vaše lekce a případné změny kontrolovali v systému AUKSYS (kolonka lekce). Děkujeme.

OMLUVY A NÁHRADY

Náhradní lekce jsou službou pro naše klienty, nejsou však naší povinností.

V případě nesplnění níže uvedených podmínek nevzniká klientovi právní nárok na výběr náhradních lekcí.

OMLUVY

 • omluvu lze provést elektronicky na dcvlnka.cz, záložka OMLUVY A NÁHRADY, nebo na adrese: https://vlnka.auksys.cz, případně  SMS zprávou na číslo 737 501 502
 • za řádně omluvenou lekci je považována lekce omluvená rodičem nejpozději do 8:00  dne konání lekce a nahradit si lekci kdykoliv v průběhu bloku (nejpozději 1 měsíc po skončení kurzu).
 • snažte se prosím vždy omlouvat dítě co nejdříve, aby měly ostatní maminky více času přihlásit se na uvolněnou lekci

NÁHRADY

 • máte možnost náhrady  včas omluvených lekcí (počet možných náhrad záleží na délce bloku), ve vyjímečných  případech (dlouhodobé onemocnění) je možné individuální řešení
 • náhrady je možné čerpat až po zaplacení celého kurzovného
 • omlouvejte se prosím i z náhradní lekce – za včas omluvenou náhradní lekci Vám systém umožní výběr další náhrady
 • nabízíme možnost nahradit 2 lekce dopředu (plánovaná dovolená apod., tzn., že omluvené lekce si nahradíte ještě předtím, než se měly konat)
 • náhradní lekce lze čerpat 1 měsíc po skončení kurzu, nelze je převádět do dalších kurzů
 • jako náhradu za omluvenou lekci plavání lze využít také rodinné plavání (1 lekce = 45 minut plavání a 60 minut v herně, platí pro 3 osoby, každá další osoba platí 110Kč), nebo 1 lekce plavání
 • ve cvičení máte kromě 7 náhrad i nadále možnost poslat za sebe náhradníka (ve stejné věkové kategorii, ve stejný den a čas Vašeho cvičení)
 • náhradní lekce se rodič může zúčastnit pouze po předchozím objednání v náhradovém systému – termín náhradní lekce si zvolíte v nabídce volných míst, systém Vám nabídne vhodnou lekci dle věku a pokročilosti dítěte.
 • v náhradních lekcích rodiče respektují průběh a tempo lekce
 • omlouvejte se prosím i z lekcí, u kterých víte, že za ně nemáte nárok na náhradu (vyčerpaný maximální počet náhrad).  Omluvou uvolníte místo v lekci a umožníte někomu jinému se na lekci přihlásit (platí zejména ke konci kurzu, kdy bývá o volná místa v lekcích nouze)
 • náhrady si vybírejte co nejdříve po omluvené absenci a nenechávejte si všechny svoje náhrady na konec kurzu – na lekcích bývá málo volných míst a může se Vám stát, že si náhradu nestihnete vybrat! 
 • NEOMLUVENÁ LEKCE PROPADÁ
 • NA NÁHRADNÍ LEKCE NENÍ PRÁVNÍ NÁROK