STORNOPODMÍNKY

Storno se počítá ode dne, kdy PÍSEMNĚ (e-mailem nebo SMS) kurz stornujete – proto nás v případě dlouhodobé nemoci, změny rodinné situace atd. informujte co nejdříve.

Storno kurzu do 7 dnů před zahájením: při převodu do dalšího bloku převádíme zaplacenou částku, při vrácení kurzovného účtujeme manipulační poplatek 100 Kč.

Při převodu kurzovného do dalšího kurzu odečteme uskutečněné lekce ke dni zrušení kurzu (započítávají se I lekce omluvené, pozdě omluvené i neomluvené), peníze za zbývající zaplacené lekce převedeme a účtujeme manipulační poplatek ve výši 100 Kč. Při převodu kurzu negarantujeme navrácení do stejné skupinky, kurz bude vybrán podle volného místa, věku a dovednosti dítěte.

Převedené peníze je nutné vyčerpat nejpozději do 6 měsíců od provedení storna.

Při vrácení kurzovného odečteme uskutečněné lekce ke dni zrušení kurzu, (započítávají se lekce omluvené, pozdě omluvené i neomluvené), peníze za zbývající zaplacené lekce vracíme na účet  a účtujeme manipulační poplatek ve výši 500 Kč. V případě navrácení se do kurzu před koncem stornovaného bloku – storno se ruší a získáte právo na náhrady viz „omluvy a náhrady“.