Co se děje s vodou ve VLNCE za přelivovým žlábkem?

Velká většina koupajících se domnívá, že voda, která opustí bazén končí někde v nenávratnu. Voda však neodchází do kanalizace, ale je pod úrovní bazénu zadržována v akumulační nádrži. Zde se dlouho nezdrží –  projde úpravnou a máme ji zpět v bazénu. Uběhne tedy pouze pár minut a opět se koupete ve vodě, která bazén před chvilkou opustila.

Voda se však nevrací v podobě, v jaké bazén opouštěla – je 2x filtrována a 2x dezinfekčně ošetřena!

Co se tedy vlastně děje v místech, kde vodu nevidíte? Začneme u akumulační nádrže, kde dochází k částečné sedimentaci nečistot. Proto se tato nádrž pravidelně čistí. Akumulačka, jak je nádrž lidově nazývána, je také prvním zrcadlem hygieny návštěvníků. Na stěnách zde totiž ulpívá tuk z krémů, olejíčků a šminek, který měl zůstat ve sprchách. Z akumulační nádrže se voda za pomoci čerpadel dostává přes vlasové na pískové filtry. Následuje úprava vody bazénovou technologií.

Námi používaná technologie představuje nejmodernější dezinfekční stupeň pro úpravu bazénových vod. Kromě vysoce účinné dezinfekce se tato technologie vyznačuje efektivním odbouráváním škodlivých látek. Proto umožňuje udržovat hodnoty vázaného chloru na nejnižších možných hodnotách (většinou okolo 0,15 mg/l) i při vysokém zatížení bazénu.

Princip technologie spočívá v synergickém účinku ozonu a UV záření. Ozon je 100% využit k dezinfekci a odbourání škodlivých látek. Po průchodu technologií  neobsahuje voda již žádný ozon. Technologies použitím ozonu a UV lampy má trojí efekt:

1. Vysoký dezinfekční účinek

Ozon je za účasti UV záření přeměněn na OH-radikály, což je nejúčinnější oxidační (dezinfekční) činidlo, které se přírodě vyskytuje. OH-radikály i přítomný ozon s vysokou účinností likvidují i ty patogeny, které jsou odolné vůči chloru.

2. Vysoký účinek proti organickým látkám

OH-radikály velmi účinně eliminují organické látky, které jsou do vody vnášeny návštěvníky bazénu a to bez vzniku škodlivých chemických reziduí. Na rozdíl od chloru, který s organickými látkami formuje sloučeniny vázaného chloru, nebezpečné pro lidské zdraví. Technologie tedy provádí efektivněji většinu “práce” místo chloru a současně se předchází tvorbě vázaného chloru. Při použití této technologie  slouží chlor jako reziduální dezinfektant, který zabezpečuje hygienickou nezávadnost vody přítomné v bazénu.

3. Aktivní rozklad vázaného chloru:

OH-radikály i samotné UV záření rozkládají sloučeniny vázaného chloru a tím aktivně snižují sledovaný parametr – obsah vázaného chloru.

Následně přichází na řadu dávkovací čerpadlo, které přímo do potrubí dávkuje dle potřeby přípravky na desinfekci vody (chlornan sodný), na snižování pH a vločkovač (flokulant), který má za úkol shluknout jemně rozptýlené nečistoty, které se pak snadněji zachytí na pískových filtrech.. Přístroj je plně automatický a dávkuje dle potřeby. Vyčištěná voda se pak vrací do bazénu přítokovými tryskami umístěnými ve dně. Recirkulace a dezinfekce vody je nepřetržitá.

Teď již víte, že voda v nenávratnu nekončí. Neplatí to však úplně, protože na každého koupajícího se návštevníka dopouštíme denně 45 litrů vody. Toto množství je evidováno vodoměrem a kontrolováno hygienou.

Věříme, že po přečtení tohoto článku bude spíše úsměvnou výjimkou zahlédnout děti nebo rodiče, kteří smrkají do přelivových žlábků, nebo dokonce děti čůrající nad žlábkem!

Máte zájem o plavání nebo otázku? Napište nám zde:

Nebo kontaktujte recepci:

Telefon: 737 501 502