Omluvy a náhrady

OMLUVY A NÁHRADY

Náhradní lekce jsou službou pro naše klienty, nejsou však naší povinností.  V případě nesplnění níže uvedených podmínek nevzniká klientovi právní nárok na výběr náhradních lekcí.

Omluvy a objednávání náhradních lekcí se provádí on-line na www.dcvlnka.cz. Každý klient disponuje v on-line náhradovém systému svým unikátním heslem a své lekce si spravuje v systému sám.

On-line náhradový systém je určen pro skupinové lekce – plavání, cvičení, dětská skupiny. Náhrady u individuálních lekcí se domlouvají  osobně či telefonicky.

OMLUVY

 • omluvu lekce je možno provést nejpozději do 8:00  v den konání lekce (plavání, cvičení, vaničky, minitělocvik, masáže miminek, spokojené miminko), případně do 21.00 hod předchozího dne (dětská skupina, rodinné plavání). Na pozdější omluvy nebude brán zřetel
 • lekce je klient povinen omlouvat online nebo písemně – SMS, email
 • snažte se prosím vždy omlouvat dítě co nejdříve, aby měli ostatní rodiče více času přihlásit se na uvolněnou lekci

NÁHRADY

 • máte možnost náhrady  včas omluvených lekcí (počet možných náhrad záleží na délce bloku), ve vyjímečných  případech (dlouhodobé onemocnění) je možné individuální řešení
 • náhradní lekce je možné čerpat až po zaplacení celého kurzovného a pouze po předchozím objednání v on-line náhradovém systému (u individuálních kurzů po domluvě s instruktorkou)
 • omlouvejte se prosím i z náhradní lekce – za včas omluvenou náhradní lekci Vám systém umožní výběr další náhrady
 • zameškané a řádně omluvené lekce je možné nahrazovat 1 měsíc po skončení kurzu. Nevyčerpané lekce propadají bez náhrady, nelze je převádět do dalšího období ani do jiného kurzu, kurzovné uhrazené za tyto nevyčerpané lekce se nevrací.
 • jako náhradu za omluvenou lekci plavání lze využít také rodinné plavání (1 lekce = 45 minut plavání a 60 minut v herně, platí pro 3 osoby, každá další osoba platí vstup zvlášť), nebo 1 lekce plavání
 • ve cvičení máte kromě  náhrad možnost poslat za sebe náhradníka (ve stejné věkové kategorii, ve stejný den a čas Vašeho cvičení)
 • náhradní lekce u individuálních kurzů je možno čerpat v poměru 1:1 (tzn. řádně omluvená lekce = 1 náhradní lekce).V případě, že se klient neomluví z individuální lekce (vaničky, minitělocvik, masáže miminek, spokojené miminko…) je povinen tuto lekci uhradit v plné výši.
 • náhradní lekce se rodič může zúčastnit pouze po předchozím objednání v náhradovém systému – termín náhradní lekce si zvolíte v nabídce volných míst, systém Vám nabídne vhodnou lekci dle věku a pokročilosti dítěte.
 • v náhradních lekcích rodiče respektují průběh a tempo lekce
 • omlouvejte se prosím i z lekcí, u kterých víte, že za ně nemáte nárok na náhradu (vyčerpaný maximální počet náhrad).  Omluvou uvolníte místo v lekci a umožníte někomu jinému se na lekci přihlásit (platí zejména ke konci kurzu, kdy bývá o volná místa v lekcích nouze)
 • náhrady si vybírejte co nejdříve po omluvené absenci a nenechávejte si všechny svoje náhrady na konec kurzu – na lekcích bývá málo volných míst a může se Vám stát, že si náhradu nestihnete vybrat! 
 • NEOMLUVENÁ LEKCE PROPADÁ
 • NA NÁHRADNÍ LEKCE NENÍ PRÁVNÍ NÁROK