OMLUVY A  NÁHRADY

Milí rodiče,

velmi nám záleží na Vaší spokojenosti, proto Vám nabízíme možnost OMLUV A NÁHRAD LEKCÍ ONLINE prostřednictvím systému AUKSYS. Věříme, že tuto možnost přivítáte a budete ji aktivně využívat.

 

OMLUVY A NÁHRADY

Možnost náhrad včas omluvených lekcí je službou pro naše klienty, NENÍ TO VŠAK NAŠÍ POVINNOSTÍ. 

Máte možnost se z Vaší lekce  OMLUVIT A NAHRADIT SI JI KDYKOLIV V PRŮBĚHU BLOKU.

V případě nesplnění níže uvedených podmínek NEVZNIKÁ klientovi nárok na výběr náhradních lekcí.

 

SKUPINOVÉ LEKCE (plavání, cvičení):

omluvu lekce je možno provést nejpozději do 8:00 v den konání lekce prostřednictvím systému AUKSYS, případně SMS na recepci dětského centra. Objednávání náhradních lekcí si provádí klienti sami on-line přes systém AUKSYS

PLAVÁNÍ: za včasně omluvenou lekci lze jako náhradu využít buď 1 lekci plavání ve skupince s lektorem nebo rodinné plavání (1 lekce = 45 minut plavání a 60 minut v herně, platí pro 3 osoby, každá další osoba platí vstup zvlášť).

Platnost náhrad: pokud klient objedná a uhradí následující blok plavání, platnost náhrad je 3 měsíce po skončení aktuálního kurzu. Pokud klient nepokračuje (nemá objednán  a uhrazen následující kurz), platnost jeho náhrad končí posledním dnem aktuálně uhrazeného kurzu. V případě storna zaplaceného kurzu končí platnost náhrad posledním dnem aktuálně uhrazeného kurzu.

CVIČENÍ: za včasně omluvenou lekci mohou klienti využít lekci cvičení ve skupince, nebo rodinné plavání v poměru 2:1 (za 2 omluvené lekce cvičení = 1 lekce rodinného plavání pro 3 osoby). Klienti, kteří souběžně absolvují kurz cvičení a plavání, mohou své náhrady za cvičení uplatnit formou plavání v lekci s instruktorem (nejen v rámci RP), opět v poměru 2:1.

Platnost náhrad: pokud klient objedná a uhradí následující blok cvičení, platnost náhrad je 1 měsíc po skončení aktuálního kurzu. Pokud klient nepokračuje (nemá objednán a uhrazen následující kurz), platnost jeho náhrad končí posledním dnem aktuálně uhrazeného kurzu. V případě storna zaplaceného kurzu končí platnost náhrad posledním dnem aktuálně uhrazeného kurzu.

 

INDIVIDUÁLNÍ LEKCE (vaničky, masáže miminek, spokojené miminko):

za včasnou omluvu je považována omluva u dopolední lekce do 22:00 přechozího dne, u odpolední lekce do 8:00 v den konání lekce. Omluvy lekcí jsou prováděny formou SMS přímo u instruktorek. Objednávání náhradních lekcí probíhá osobně či telefonicky přímo u instruktorek.

Náhradní lekce  je možno čerpat v poměru 1:1 (tzn. řádně omluvená lekce = 1 náhradní lekce).

V případě, že se klient z individuální lekce neomluví, je klient povinen tuto lekci uhradit v plné výši.

Platnost náhrad: náhradu je možné čerpat 1 měsíc od provedené omluvy.

 

DĚTSKÉ SKUPINY: Omluvu lekce lze provést do 21:00 předchozího dne prostřednictvím systému AUKSYS, případně SMS na telefon dané DS. Objednávání náhradních lekcí si provádí klienti sami on-line přes systém AUKSYS.

Platnost náhrad: pokud klient objedná a uhradí následující měsíc docházky do DS, platnost náhrad je 1 měsíc po skončení aktuálního měsíce docházky  Pokud klient nepokračuje (nemá objednán a uhrazen následující měsíc), platnost jeho náhrad končí posledním dnem aktuálně uhrazeného měsíce.

 

RODINNÉ PLAVÁNÍ: Omluvu lekce lze provést do 21:00 předchozího dne prostřednictvím AUKSYS, případně SMS na recepci. Objednávání náhradních lekcí si provádí klienti sami on-line přes AUKSYS.

Platnost náhrad: Náhrada za včasně omluvenou lekci RP má tutéž platnost jako původní lekce.

 

 • Omluvu lze provést elektronicky na dcvlnka.cz, (záložka OMLUVY A NÁHRADY, nebo na https://vlnka.auksys.cz/master), případně formou SMS na recepci dětského centra.
 • Omlouvejte prosím dítě co nejdříve, aby měly ostatní rodiče více času přihlásit se na uvolněnou lekci.
 • Náhradní lekce je možné čerpat až po zaplacení celého kurzovného a pouze po předchozím objednání v on-line systému  AUKSYS (u individuálních kurzů po domluvě s instruktorkou).
 • Počet náhrad u skupinových kurzů záleží na počtu zakoupených lekcí v bloku.
 • Za lekce neomluvené či lekce omluvené pozdě nelze čerpat náhradní lekce.
 • Náhrady za včasně omluvené lekce jsou koncipovány jako zákazníkem nehrazený bonus, poskytnutý ZDARMA ze strany provozovatele DC VLNKA. Tento bonus lze čerpat výhradně v období, kdy je klient platícím zákazníkem a má aktivní objednávku.
 • Platnost svých náhrad může vždy klient ověřit na recepci DC VLNKA.
 • Za včasné využití náhrad nenese provozovatel DC VLNKA odpovědnost a nevyčerpané náhrady nebudou klientovi nijak kompenzovány – nelze je převádět do dalšího období ani do jiného kurzu, kurzovné uhrazené za tyto nevyčerpané lekce se nevrací.
 • Nahrazování řádně omluvených lekcí je možné realizovat dle časových možností a kapacity DC VLNKA.
 • V případě neúčasti na lekci z jakýchkoliv důvodů na straně klienta, dítěte či z důvodu zásahu vyšší moci, nevzniká klientovi nárok na náhradu. Tento nárok nevzniká ani v případě zdravotních či osobních důvodů klienta či dítěte.
 • Doporučujeme Vám, abyste si náhrady vybírali co nejdříve po omluvené absenci.