Několik dobrých rad před nástupem do Dětské skupiny VLNKA:

 • Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je. Vyhněte se negativním popisům, jako „tam tě naučí poslouchat“, „tam se s tebou nikdo dohadovat nebude“ apod. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do školky, ale ujistěte ho, že mu věříte a že to určitě zvládne. Zvýšíte tak sebedůvěru dítěte. Pokud má dítě chodit do školky rádo, musí k ní mít kladný vztah. Z toho důvodu nikdy školkou dítěti nevyhrožujte (dítě nemůže mít rádo něco, co mu předkládáte jako trest) – vyhněte se výhrůžkám typu „když budeš zlobit, nechám tě ve školce i odpoledne“
 • Zvykejte dítě na odloučení – např. při odchodu do kina láskyplně a s jistotou řekněte, že odcházíte, ale ujistěte dítě, že se vrátíte. Dítě potřebuje pocit, že se na vás může spolehnout. Chybou je, vyplížit se tajně z domu. Dítě se cítí zrazené a strach z odloučení se jen prohlubuje.
 • Veďte dítě k samostatnosti zvláště v hygieně, oblékání a jídle.
 • Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Ovšem neodcházejte ani narychlo nebo tajně, ani ve vzteku po hádce s dítětem.
 • Dejte dítěti s sebou něco důvěrného (plyšáka, hračku…).
 • Plňte své sliby – když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste po obědě přijít a dodržet čas příchodu spolu s ostatními rodiči.
 • Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy (zda jste na odloučení dítěte od Vás připraveni). Děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu u rodičů. Platí tu, že zbavit se své úzkosti znamená zbavit dítě jeho úzkosti.
 • V zájmu zdraví a pohody Vašeho dítěte Vás žádáme, abyste dítě předávali a přebírali v šatně a nevstupovali do herny – děti, které již jsou instruktorkám předány, mohou na rodiče v herně reagovat plačtivě.
 • Do školky nevoďte prosím děti nemocné a nedoléčené.

Dětské skupiny VLNKA

Dětské centrum VLNKA provozuje 2 dětské skupiny VLNKA 1 ( ul. Středová) a VLNKA 2 (ul. Kvítková),   každá z nich má kapacitu 12 dětí ve věku  2 – 4 roky.

 • Dětské skupiny VLNKA fungují jako “předškolka”, tzn. že děti si v malém kolektivu a při láskyplné individuální péči našich milých, empatických  a kvalifikovaných tet zvykají  na odloučení od maminky, osvojují si hygienické návyky, pravidla chování v dětském kolektivu, tvoří, zpívají, hrají na hudební nástroje, trénují jemnou i hrubou motoriku, povídají si o světě  kolem nás a připravují se na vstup do “velké” školky.
 • Dětské skupiny VLNKA jsou určena dětem, jejichž rodičům umístění dítěte do DS pomůže s jejich uplatněním na trhu práce. Tzn., že minimálně jeden rodič jako zákonný zástupce,  je zaměstnán /studuje/podniká/je veden na Úřadu práce v rekvalifikaci a intenzivně práci shání. Tato podmínka musí být splněna po celou dobu docházky dítěte do DS.

Provozní doba:

V pracovní dny 7:00 – 16:00.

O svátcích a víkendech je dětská skupina uzavřena, provoz může být omezen v době letních prázdnin a vánočních svátků.

Cílem Dětské skupiny VLNKA je:

 • zvládnout odloučení dítěte od maminky ve známém a důvěrném prostředí
 • naučit dítě postupně samostatnosti v sebeobsluze – oblékání, stolování, vyprazdňování…
 • naučit dítě komunikovat s vrstevníky a spolupracovat v kolektivu
 • připravit dítě postupně a nenásilně na vstup do MŠ

Program :

07.00 – 08.30 příchod dětí, hra
08.30 – 09.00 úklid hraček, příprava na svačinu, hygiena
09:00 – 09:30 svačina
09.30 – 11.30 hra, řízené činnosti, pobyt venku
11.30 – 12.00 oběd, odchod po obědě domů
12.30 – 14.30 spánek, klidové hry, svačina
14.30 – 16.00 hry a činnosti dle volby dětí, odchod domů

Režim dne je  orientační a může být denně upravován podle potřeb dětí.

Co dát dětem s sebou:

 • podepsanou láhev na pití
 • přezůvky
 • náhradní trička, tepláky, kraťasy
 • věci pro pobyt venku
 • dle potřeby plenky
 • pyžamko, kartáček na zuby a pastu
 • oblíbeného plyšáka na spinkání

Dětské skupiny jsou podporovány z Evropského sociálního fondu, z Operačního programu Zaměstnanost.

Máte zájem o Dětskou skupinu VLNKA?  Napište nám zde:

Nebo nás kontaktujte:

Dětská skupina VLNKA Středová: 605 141 918

Dětská skupina VLNKA 2 Kvítková: 732 902 610