Milí rodiče,

velmi si vážíme toho, že jste se rozhodli navštěvovat Dětské centrum VLNKA.

Na všem, co jsme pro Vás a Vaše děti připravili, jsme si dali velmi záležet a vynaložili jsme nemalé úsilí a finanční prostředky k tomu, aby se Vám u nás líbilo. Proto Vás prosíme, abyste následující základní hygienická a bezpečnostní pravidla dodržovali – jsou především v zájmu bezpečnosti a pohodlí Vašich dětí.

Za dodržování těchto pravidel Vám DĚKUJEME.

Rodiče dítěte byli před zahájením kurzu seznámeni se zásadami a dodržováním hygienických a bezpečnostních opatření, která jsou povinni v zájmu svých dětí dodržovat a k čemuž se přihlášením do kurzu Dětského centra VLNKA zavazují.

Vstup na bazén

 • Do bazénu nemají přístup nemocné děti a osoby, zvláště osoby trpící vlasovými nebo kožními či jinými přenosnými chorobami, osoby se zjevně zanedbanou osobní hygienou a osoby pod vlivem návykových látek.
 • Přístup do bazénu má jen ten dospělý, který si řádně zaplatil pro sebe a své dítě kurzovné.
 • RODIČE S DĚTMI MAJÍ PŘÍSTUP DO PROSTOR CENTRA 30 MINUT PŘED ZAČÁTKEM SVÉ LEKCE, TATO DOBA VÁM SLOUŽÍ K PŘÍPRAVĚ A OSPRCHOVÁNÍ PŘED PLAVÁNÍM.
 • Při příchodu do Dětského centra VLNKA si odložte kočárek do prostoru pro kočárky (patro -1 a-2), autosedačku si vezměte s sebou do šatny, boty si odložte do botníku a pokračujte do dámské nebo pánské šatny.
 • Potřeby na sprchování a plavání si přendejte do připravených plastových košíků, ostatní oblečení a cennosti si uložte a uzamkněte do skříňky.
 • V šatně se vysvlečte a z hygienických a bezpečnostních důvodů si obujte čisté přezůvky (plážové boty).
 • K odložení a přebalování dětí slouží ohrádky a přebalovací podložky. Podložky pravidelně desinfikujeme, přesto doporučujeme dát pod dítě vždy vlastní podložku.
 • Ohrádky v šatnách a ve sprchách slouží především k přebalování a uložení nejmenších dětí. Pokud ohrádku použijí starší děti, dohlédněte prosím, aby ji nezničilo. Poškodí-li některé z dětí svým chováním ohrádku, zavazuje se rodič zaplatit vzniklou škodu.
 • VE SPRCHÁCH PROSÍM PROVEĎTE DŮKLADNOU OSOBNÍ HYGIENICKOU OČISTU A TO VŽDY BEZ PLAVEK!!! UMYJTE PROSÍM SEBE I SVÉ DÍTĚ  MÝDLEM, POTÉ SE ŘÁDNĚ OPLÁCHNĚTE!!! Bude-li někdo přistižen, že toto pravidlo  nedodržuje, bude vyloučen z kurzu bez nároku na vrácení nevyčerpaného kurzovného!!!
 • Po osprchování oblékněte plavky sobě i dítěti. Dětem, které ještě potřebují plenku, nasaďte plavky s přiléhavými gumičkami nebo speciální plenku do vody, nasaďte si prosím plavací čepici (pokud je čepice promokavá, je potřeba si před vstupem umýt vlasy šamponem).
 • Ze sprch přejděte k bazénu, kde počkáte na začátek své lekce. Do vody vstupujte na vyzvání instruktorky.
 • Do vody s dítětem vstupuje vždy jen jeden rodič (je možné se v průběhu lekce vystřídat)
 • Maminky vstupují do bazénu pokud možno nenalíčené – pro Vaše dítě jste ta nejkrásnější i nenamalovanáJ
 • POZOR!!! – dlaždice ve sprchách a kolem bazénu jsou protiskluzné, ale po namočení mohou přesto klouzat. Nenechávejte proto své děti pobíhat v těchto prostorách.
 • Jdete-li vy, nebo Vaše dítě během lekce na toaletu, je nutné se znovu osprchovat.
 • V případě uvolnění sekretu z nosíku slouží na jeho utření papírové kapesníčky na okraji bazénu.
 • Po skončení lekce sebe i dítě znovu osprchujte, dítěti nasaďte plenku a vysušte ouška čtverečky, které jsou v šatnách k dispozici. Do civilního oblečení se oblékejte až v šatnách.
 • DODRŽUJTE PROSÍM ZÁKAZ KONZUMACE POTRAVIN V ŠATNÁCH.
 • Pro aklimatizaci po plavání (max. 45 minut) můžete využít recepci s hernou. K dispozici je Vám mikrovlnná trouba k ohřátí jídla pro dítě, lednice, krmící židličky a spousta hraček.
 • Kurzovné za plavání zahrnuje vstup do bazénu a do herny pro jednu dospělou osobu a dítě, které je do kurzu přihlášeno. Pokud ve výjimečných případech přivádíte i sourozence či jiného člena rodiny, nahlaste prosím tuto skutečnost na recepci. Doprovázející děti  nemohou být v prostorách DC VLNKA bez dozoru. Pobyt každé další neplatící osoby v prostorách VLNKY berte prosím jako nadstandardní službu z naší strany.

Vstup do herny

 • Rodiče s dětmi mají přístup do prostor centra 15 minut před začátkem své lekce.
 • Při příchodu do Dětského centra VLNKA si odložte kočárek do prostoru pro kočárky, k uzamčení použijte cyklozámek, který je Vám k dispozici v zádveří, autosedačku si vezměte sebou do šatny.
 • Osobní věci odložte v šatně, k uložení cenností slouží uzamykatelné skříňky.
 • Z hygienických důvodů je nutné na programy převlékat sebe i děti do sportovního oblečení (čisté tričko a kalhoty. přezůvky jsou zapotřebí pouze pro děti, rodiče musí mít ponožky).
 • Rodiče jsou zodpovědní za své dítě a každý úkon provádějí na vlastní riziko, pokud se na daný cvik necítí, oznámí to instruktorce.
 • Pro aklimatizaci po cvičení (max. 45 minut) můžete využít hernu v prostorách VLNKY 2 (Okružní), případně recepci s hernou na VLNCE 1 (max. 30 minut – Středová) – k dispozici je Vám mikrovlnná trouba k ohřátí jídla pro dítě, krmící židličky a spousta hraček.
 • V šatně a v herně udržujte prosím pořádek a čistotu, hračky prosím vracejte na místo.
 • Do herny prosím nevstupujte s jídlem.

Pro bazén i hernu

 • Pro aklimatizaci po cvičení a plavání můžete využít recepci s hernou (ve cvičení i prostory VLNKY II.). K dispozici je lednička pro uchovávání jídla pro děti, mikrovlnná trouba k ohřevu jídla pro dítě, krmící židličky a spousta hraček.
 • Po plavání je doba aklimatizace na recepci max. 60 minut, po cvičení max. 30 minut.
 • Na přebalovací podložky a do ohrádek nepokládejte tašky a autosedačky, které venku a v šatnách dáváte na zem a děti s botami.
 • V prostorách šaten a herny nechávejte děti bez plenek, při použití nočníku je rodič povinen nočník vynést a opláchnout.
 • Během lekce ve vodě i na suchu a během doby trávené v prostorách zařízení je rodič plně zodpovědný za své dítě.
 • V šatně, ve sprchách a v herně udržujte prosím pořádek a čistotu.
 • Za ponechané věci v kočárku a snadno odnímatelné věci, jako je např., nákup, „fusak“, atd. nenese poskytovatel úložného prostoru, tj. Dětské centrum VLNKA odpovědnost. Noste si prosím tyto věci s sebou do šatny, stejně jako své cennosti (např. mobilní telefony, klíče, osobní doklady, atd.), kde je uzamkněte do skříňky.
 • Provozní řád v plném znění je k dispozici na recepci.
 • V PRŮBĚHU RODINNÉHO PLAVÁNÍ A NAROZENINOVÉ OSLAVY ZODPOVÍDAJÍ ZA BEZPEČNOST DĚTÍ V BAZÉNU I HERNĚ RODIČE.
 • Všichni rodiče se zavazují dodržovat Provozní řád Dětského centra VLNKA. Zaplacením kurzovného potvrzují souhlas s provozním řádem, storno podmínkami a se zasíláním informací emailem.
 • Zároveň rodič potvrzuje, že nezamlčel žádné informace týkající se zdravotního stavu dítěte a souhlasí s fotografováním dítěte v průběhu lekcí a s vyvěšením fotografií na webových stránkách za podmínky, že fotografie splňuje zásady etiky a neodporuje dobrým mravům.