TVOŘÍLEK – hravé tvoření pro děti od 4 let

  • kurz je zaměřen na seznámení dětí s tradičními i netradičními výtvarnými technikami
  • při tvoření podporujeme u dětí trpělivost, představivost, soustředění a jemnou motoriku, posilujeme radost z dokončené činnosti
  • cílem našeho kroužku je hravé a zábavné poznávání tvořivého světa, utváříme pozitivní vztah k výtvarným aktivitám pomocí hry
  • náplní našeho kroužku budou nejen ploché kresby a tvoření (malování, zapouštění, otiskování, kuličkování, frotáž, koláž, muchláž, stěrkování, kresba, atd.), ale také prostorové objekty (sádrové odlitky, práce s přírodninami, recyklace, látkování, modelování, stříhání, lepení aj.)
  • naše výtvarné tvoření bude vycházet z prožitků a zájmů dětí – motivace říkánkou , změny v přírodě, tradice a zvyky
  • aktivity budou zaměřeny také na podporu správného úchopu psacích a kreslících materiálů
  • pomocí grafotomorických listů budeme rozvíjet koordinaci ruky  a oka, soustředění se na činnost a trpělivost
  • náplň kroužku je přizpůsobená dětem od 4 let
  • Délka lekce: 120 minut

Tvořílek probíhá v prostorách DS VLNKA Středová,  veškeré pomůcky jsou pro tvoření jsou k dispozici.

Cena za 1 lekci v celém  bloku: 270 Kč /lekce

Kurzy probíhají v 5 měsíčních blocích.

Máte zájem o kurz nebo otázku?
Vyplňte prosím následující údaje. Ozveme se Vám v nejkratším možném termínu.

Nebo kontaktujte recepci:

Telefon: 737 501 502