Milí rodiče,

velmi si vážíme toho, že jste se rozhodli navštěvovat naše Dětské centrum VLNKA. 

Na všem, co jsme pro Vás a Vaše děti připravili, jsme si dali velmi záležet a vynaložili jsme nemalé úsilí a finanční prostředky k tomu, aby se Vám u nás líbilo. Proto Vás prosíme, abyste tato základní hygienická a bezpečnostní pravidla dodržovali – jsou především v zájmu bezpečnosti a pohodlí Vašich dětí.

Za dodržování těchto pravidel Vám DĚKUJEME:-)

Podpisem přihlášky Dětského centra VLNKA rodiče dítěte potvrzují, že byli před zahájením kurzu seznámeni se zásadami a dodržováním hygienických a bezpečnostních opatření, která jsou povinni v zájmu svých dětí dodržovat.

Vstup na bazén

 • Do bazénu nemají přístup nemocné děti a osoby, zvláště osoby trpící vlasovými nebo kožními či jinými přenosnými chorobami, osoby se zjevně zanedbanou osobní hygienou, osoby zahmyzené a osoby pod vlivem návykových látek.
 • Rodiče s dětmi mají přístup do prostor centra 30 minut před začátkem své lekce, tato doba Vám slouží k přípravě a osprchování před plaváním.
 • Při příchodu do Dětského centra VLNKA si odložte kočárek do vstupu, kde je vyhrazen prostor pro kočárky, autosedačku si vezměte sebou do šatny.
 • Boty si odložte do botníku a pokračujte do dámské nebo pánské šatny.
 • V šatně se vysvlečte, obujte si čisté přezůvky (plážové boty) proti uklouznutí ale i z hygienických důvodů, potřeby na sprchování a plavání si přendejte do připravených plastových košíků, ostatní oblečení a cennosti si uložte a uzamkněte do skříňky.
 • K odložení a přebalování dětí slouží ohrádky a přebalovací podložky. Doporučujeme dát pod dítě vždy vlastní podložku. Ohrádky v šatnách a ve sprchách slouží především k přebalování a uložení nejmenších dětí, pokud ohrádku použijí starší děti, dohlédněte prosím, aby se v ní chovalo tak, aby tato postýlka mohla dále sloužit všem dětem, které ji potřebují. Rozbije-li některé z dětí svým skákáním ohrádku, zavazuje se rodič zaplatit vzniklou škodu v plné výši.
 • Děti, které ještě nosí plenku zatím ponechejte v plence, až těsně před sprchováním plenku sundejte a vyhoďte do odpadkového koše k tomu určenému.
 • Ve sprchách prosím proveďte důkladnou osobní hygienickou očistu !!!BEZ PLAVEK!! Sebe i své dítě umyjte mýdlem, poté se řádně opláchněte. Bude-li někdo přistižen, že toto pravidlo nedodržuje, bude vyloučen z kurzů bez nároku na vrácení nevyčerpaného kurzovného!
 • Po osprchování si oblékněte plavky, dětem, které ještě potřebují plenku nasaďte plavky s přiléhavými gumičkami nebo speciální plenku do vody.
 • Nasaďte si prosím plavací čepici (pokud je čepice promokavá, je potřeba si před vstupem umýt vlasy šamponem).
 • Maminky vstupují do bazénu pokud možno nenalíčené – pro Vaše dítě jste ta nejkrásnější i nenamalovaná:-).
 • Ze sprch přejděte k bazénu, kde počkáte na začátek své lekce. Do vody vstupujte na vyzvání instruktorky.
 • Do vody s dítětem vstupuje vždy jen jeden rodič.
 • Pozor, dlaždice ve sprchách a kolem bazénu jsou protiskluzné, ale po namočení mohou přesto klouzat. Proto nenechávejte své děti pobíhat v těchto prostorách a doporučujeme Vám nosit čisté přezůvky na bazén.
 • Jdete-li vy, nebo Vaše dítě během lekce na toaletu, je nutné, abyste se znovu osprchovali, než se vrátíte do bazénu.
 • V případě uvolnění sekretu z nosíku slouží na jeho utření papírové kapesníčky na okraji bazénu.
 • Po skončení lekce sebe i dítě znovu osprchujte, dítěti nasaďte plenku a vysušte ouška čtverečky, které jsou v šatnách k dispozici.
 • Do civilního oblečení se oblékejte až v šatnách.
 • Přístup do bazénu má jen ten dospělý, který si řádně zaplatil pro sebe a své dítě kurzovné, tzn., že se může prokázat dokladem o zaplacení kurzovného.

 

Vstup do herny

 • Rodiče s dětmi mají přístup do prostor centra 15 minut před začátkem své lekce.
 • Při příchodu do Dětského centra VLNKA si odložte kočárek do vstupu, kde je vyhrazen prostor pro kočárky, autosedačku si vezměte sebou do šatny.
 • Osobní věci odložte v šatně, k uložení cenností slouží uzamykatelné skříňky.
 • Z hygienických důvodů je nutné na programy převlékat sebe i děti do sportovního oblečení (čisté tričko, kalhoty, přezůvky jsou zapotřebí pouze pro děti, rodiče musí mít ponožky)
 • Rodiče jsou zodpovědní za své dítě a každý úkon provádějí na vlastní riziko, pokud se na daný cvik necítí, oznámí to instruktorce.
 • Do herny prosím nevstupujte s jídlem.

Pro bazén i hernu

 • Pro aklimatizaci po cvičení a plavání můžete využít recepci s hernou. K dispozici je mikrovlnná trouba k ohřátí jídla pro dítě, krmící židličky a spousta hraček.
 • Po plavání je doba aklimatizace max. 60 minut, po cvičení max. 30 minut.
 • Na přebalovací podložky a do ohrádek prosím nepokládejte tašky a autosedačky, které venku a v šatnách dáváte na zem a děti s botami.
 • V prostorách šaten a herny nechávejte děti bez plenek.
 • Při použití nočníku je rodič povinen nočník vynést a opláchnout
 • Během lekce ve vodě i na suchu a během doby trávené v prostorách zařízení je rodič plně zodpovědný za své dítě.
 • V šatně, ve sprchách a v herně udržují účastníci kurzů pořádek a čistotu.
 • Své osobní věci si prosím ukládejte do šatních skříněk.
 • Za ponechané věci v kočárku a snadno odnímatelné věci, jako je např., nákup, „fusak“, atd. nenese poskytovatel úložného prostoru, tj. Dětské centrum VLNKA odpovědnost. Noste si prosím tyto věci s sebou do šatny, stejně jako své cennosti (např. mobilní telefony, klíče, osobní doklady, atd.), kde je uzamkněte do skříňky
 • Všichni rodiče se zavazují dodržovat Provozní řád Dětského centra VLNKA. Podpisem přihlášky potvrzují souhlas s provozním řádem a stornopodmínkami.
 • Pokud dítě trpí závažným onemocněním, jsou rodiče povinni uvést tuto skutečnost do přihlášky.
 • Provozní řád v plném znění je k dispozici na recepci.