<b>Lenka Pospíšilová Čechová</b>
Lenka Pospíšilová Čechovámajitelka dětského centra, plavání, pidiškolka, vany, návštěvy v domácnostech, těhotenský kurz
Vzdělání:

 • Gymnázium a Střední zdravotnická škola, obor porodní asistentka – vlastnoručně jsem přivedla na svět 25 dětí
 • Rekvalifikační kurz s osvědčením dle akreditace MŠMT- odbornost „Instruktor pohybové, rozumové a sociální výchovy kojenců, batolat a dětí předškolního věku
 • Rekvalifikační kurz s osvědčením dle akreditace MŠMT- kvalifikace „Plavčík“
 • Absolvování vzdělávacího programu „Metodika pohybových her s kojenci a batolaty“
 • Lektorský kurz „Aromaterapie pro matku a dítě, Babymasáž“
 • Certifikovaný kurz „Laktační poradenství“

Praxe:

 • Dětské centrum ve Zlíně
 • 2 roky jako Au pair ve Vídni (rodiny se 3 a 5 dětmi)
 • 3 roky jako delegátka rakouské cestovní kanceláře RUEFA REISEN na Krétě
 • před 1. MD vedoucí pobočky CK RUEFA REISEN ve Zlíně

Rodina: 3 děti

<b>Martina Kadlecová</b>
Martina Kadlecovácvičení, pidiškolka, plavání
Vzdělání:

 • Rekvalifikační kurz s osvědčením dle akreditace MŠMT- odbornost „Instruktor pohybové, rozumové a sociální výchovy kojenců, batolat a dětí předškolního věku“.
 • Absolvování vzdělávacího programu “Metodika pohybových her s kojenci a batolaty”.
 • výukový seminář RL- Corpus Olomouc – Vojtova metoda
 • Kurz „Baby masáže“.

Praxe:

 • 13 let Dětská centra ve Zlíně

Rodina: 2 děti

<b>Lucie Zaorálková</b>
Lucie Zaorálkovácvičení, masáže miminek
Vzdělání:

 • Rekvalifikační kurz „Instruktorka pro rodinná centra a mikroškolky (pohybová, rozumová, výtvarná a hudební výchova v rodinných centrech, mikroškolkách a ostatních zařízeních pro rodiče s dětmi)
 • Lektorský kurz „Aromaterapie pro matku a dítě, Babymasáž“
 • Lektorka zdravé výživy pro MŠ A ZŠ

Praxe:

 • au pair v Londýně
 • Dětské centrum ve Zlíně

Rodina: 3 děti

<b>Romana Předínská</b>
Romana Předínskáplavání
Praxe:

 • 8 let praxe v Dětské centru ve Zlíně – instruktorka plavání a cvičení dětí od 6 měsíců
 • 2 roky práce s postiženými dětmi HYPOTERAPIE, Jaroslavice

Rodina: 1 dítě

<b> Mgr. Lada Kovaříková</b>
Mgr. Lada Kovaříkovárecepce, pidiškolka
Vzdělání:

 • Střední zdravotnická škola Zlín, obor Zdravotnický asistent
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, obor Zdravotně sociální pracovník
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, obor Sociální pedagogika

Praxe:

 • Jesle, Dětské centrum ve Zlíně
<b>Pavla Nováková</b>
Pavla Novákovárecepce, plavání, pidiškolka
Vzdělání:

 • Střední odborné učiliště obchodu a gastronomie Zlín
 • Chůva pro děti do zahájení školní docházky
 • Instruktor plavání kojenců, batolat a předškoláků

Praxe:

 • Dětské centrum ve Zlíně

Rodina: 2 děti

<b>Radka Křížková, DiS</b>
Radka Křížková, DiSminitělocvik, návštěvy v domácnostech, laktační poradenství
Vzdělání:

 • Vyšší zdravotnická škola Zlín, obor Diplomovaná dětská sestra
 • Certifikovaný kurz „Laktační poradenství“

Praxe:

 • sestra novorozeneckého oddělení Nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, včetně práce neonatologické sestry na novorozenecké JIP
 • instruktorka kojeneckého plavání a cvičení
 • lektorka kurzů péče o dítě pro těhotné a poradny psychomotorického vývoje pro děti do 1 roku
 • 5 let v dětském centru ve Zlíně

Rodina: 2 děti

<b>Mgr. Marie Kozáková</b>
Mgr. Marie Kozákovápidiškolka, cvičení
Vzdělání:

 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Fakulta humanitních studií
  Pedagogika předškolního věku, Psychologie, Řízení školy a management

Praxe:

 • Zdravotnický asistent KNTB
 • Jesle ve Zlíně
<b>Mgr. Romana Vacenovská</b>
Mgr. Romana Vacenovskápidiškolka, cvičení
Vzdělání:

 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Fakulta humanitních studií
  Pedagogika předškolního věku, Psychologie, Řízení školy a management

Praxe:

 • Zdravotnický asistent KNTB
 • Jesle ve Zlíně
<b>Žaneta Maršálková</b>
Žaneta Maršálkovápidiškolka, recepce
Vzdělání:

 • Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. – Předškolní a mimoškolní pedagogika

Praxe:

 • Zdravotnický asistent KNTB
 • Jesle ve Zlíně
<b>Simona Ševčíková</b>
Simona Ševčíkovácvičení, miniTV
Vzdělání:

 • Instruktor kreativních programů a cvičení rodičů s dětmi

Praxe:

 • Dětské centrum ve Zlíně

Rodina: 2 děti

Zuzana Kocourková Kneslováplavání
Praxe:

 • 20 let praxe v plavecké přípravce s dětmi předškolního i školního věku

Rodina: 2 děti

Vendula Zapalačovácvičení
Vzdělání:

 • Střední pedagogická školy Kroměříž , obor Předškolní a mimoškolní pedagogika

Praxe:

 • soukromé i státní MŠ

Rodina: 1 dítě