Informace o platbách

Kurzovné je splatné NAJEDNOU, o termínech plateb budete informováni prostřednictvím nástěnky v centru, internetových stránek a emailu (výzva k platbě).

V případě nedodržení termínů plateb si vyhrazujeme právo vyloučit Vás z kurzu.

Upřednostňujeme platbu převodem – č.ú. 737501504/2010, do zprávy pro příjemce prosím uveďte  variabilní symbol uvedený na výzvě k platbě a jméno dítěte.

Platba kartou není možná.