Několik dobrých rad před nástupem do Dětské skupiny VLNKA:

 • Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je. Vyhněte se negativním popisům, jako „tam tě naučí poslouchat“, „tam se s tebou nikdo dohadovat nebude“ apod. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do školky, ale ujistěte ho, že mu věříte a že to určitě zvládne. Zvýšíte tak sebedůvěru dítěte. Pokud má dítě chodit do školky rádo, musí k ní mít kladný vztah. Z toho důvodu nikdy školkou dítěti nevyhrožujte (dítě nemůže mít rádo něco, co mu předkládáte jako trest) – vyhněte se výhrůžkám typu „když budeš zlobit, nechám tě ve školce i odpoledne“
 • Zvykejte dítě na odloučení – např. při odchodu do kina láskyplně a s jistotou řekněte, že odcházíte, ale ujistěte dítě, že se vrátíte. Dítě potřebuje pocit, že se na vás může spolehnout. Chybou je, vyplížit se tajně z domu. Dítě se cítí zrazené a strach z odloučení se jen prohlubuje.
 • Veďte dítě k samostatnosti zvláště v hygieně, oblékání a jídle.
 • Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Ovšem neodcházejte ani narychlo nebo tajně, ani ve vzteku po hádce s dítětem.
 • Dejte dítěti s sebou něco důvěrného (plyšáka, hračku…).
 • Plňte své sliby – když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste po obědě přijít a dodržet čas příchodu spolu s ostatními rodiči.
 • Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy (zda jste na odloučení dítěte od Vás připraveni). Děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu u rodičů. Platí tu, že zbavit se své úzkosti znamená zbavit dítě jeho úzkosti.
 • V zájmu zdraví a pohody Vašeho dítěte Vás žádáme, abyste dítě předávali a přebírali v šatně a nevstupovali do herny – děti, které již jsou instruktorkám předány, mohou na rodiče v herně reagovat plačtivě.
 • Do školky nevoďte prosím děti nemocné a nedoléčené.

Dětská skupina VLNKA

1.7.2018 zahájila provoz Dětská skupina VLNKA, která je určena pro 12 dětí od 2 let do 4 let.

 • Dětská skupina je určena pro děti od 2 let do 4 let a je zaměřena na výchovu, rozvoj schopností dětí, na zabezpečení jejich potřeb, předání hygienických návyků.
 • Dětská skupina VLNKA je určena dětem, jejichž rodičům umístění dítěte do DS pomůže s jejich uplatněním na trhu práce. Tzn., že minimálně jeden rodič jako zákonný zástupce,  je zaměstnán /studuje/podniká/je veden na Úřadu práce v rekvalifikaci a intenzivně práci shání. Tato podmínka musí být splněna po celou dobu docházky dítěte do DS.
 • Provoz DS je zajištěn v příjemných zrekonstruovaných  prostorech, které splňují veškeré stavební, hygienické, provozní a bezpečnostní normy vycházející z vyhlášky č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz DS do 12 dětí, a zákona o dětských skupinách.
 • Prostory dětské skupiny se skládají z šatničky dětí s přístupem na WC pro personál, denní místnosti, výdejny jídla, koupelny dětí, úklidové místnosti a skladu hraček. Na denní místnost navazuje oplocená terasa.
 • Denní místnost určená k dennímu pobytu dětí je vybavena nábytkem, pomůckami a hračkami, odpovídajícím věku, potřebám a počtu dětí.
 • S dětmi tvoříme, zpíváme, hrajeme na hudební nástroje, trénujeme jemnou i hrubou motoriku, povídáme si o světě  kolem nás a hlavně pomáháme dětem zvyknout si na odloučení od maminky.
 • Pokud to počasí dovolí, navštěvujeme s dětmi naše soukromé dětské hřiště s houpačkami, skluzavkou, pískovištěm, hračkami a pružinovými houpadly.
 • O děti se starají milé, empatické  a kvalifikované pečující tety, které mají odpovídající vzdělání a praxi.

Provozní doba:

V pracovní dny 7:00 – 16:00.

O svátcích a víkendech je dětská skupina uzavřena, provoz může být omezen v době letních prázdnin a vánočních svátků.

Cílem Dětské skupiny VLNKA je:

 • zvládnout odloučení dítěte od maminky ve známém a důvěrném prostředí
 • naučit dítě postupně samostatnosti v sebeobsluze – oblékání, stolování, vyprazdňování…
 • naučit dítě komunikovat s vrstevníky a spolupracovat v kolektivu
 • připravit dítě postupně a nenásilně na vstup do MŠ

Program :

07.00 – 08.30 příchod dětí, hra
08.30 – 09.00 úklid hraček, příprava na svačinu, hygiena
09:00 – 09:30 svačina
09.30 – 11.30 hra, řízené činnosti, pobyt venku
11.30 – 12.00 oběd, odchod po obědě domů
12.30 – 14.30 spánek, klidové hry, svačina
14.30 – 16.00 hry a činnosti dle volby dětí, odchod domů

Režim dne je  orientační a může být denně upravován podle potřeb dětí.

Co dát dětem s sebou:

 • podepsanou láhev na pití
 • přezůvky
 • náhradní trička, tepláky, kraťasy
 • věci pro pobyt venku
 • dle potřeby plenky
 • pyžamko, kartáček na zuby a pastu
 • oblíbeného plyšáka na spinkání

 

Dětská skupina je podporována z Evropského sociálního fondu, z Operačního programu Zaměstnanost.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

PLÁN VÝCHOVY A PÉČE

PROVOZNÍ ŘÁD

DESATERO PRO RODIČE

KRIZOVÉ SITUACE

Máte zájem o Dětskou skupinu VLNKA?  Napište nám zde:

Nebo kontaktujte recepci:

Telefon: 605 141 918