Několik dobrých rad před nástupem do PIDIŠKOLKY:

 • Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je. Vyhněte se negativním popisům, jako „tam tě naučí poslouchat“, „tam se s tebou nikdo dohadovat nebude“ apod. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do školky, ale ujistěte ho, že mu věříte a že to určitě zvládne. Zvýšíte tak sebedůvěru dítěte. Pokud má dítě chodit do školky rádo, musí k ní mít kladný vztah. Z toho důvodu nikdy školkou dítěti nevyhrožujte (dítě nemůže mít rádo něco, co mu předkládáte jako trest) – vyhněte se výhrůžkám typu „když budeš zlobit, půjdeš do školky“
 • Zvykejte dítě na odloučení – např. při odchodu do kina láskyplně a s jistotou řekněte, že odcházíte, ale ujistěte dítě, že se vrátíte. Dítě potřebuje pocit, že se na vás může spolehnout. Chybou je, vyplížit se tajně z domu. Dítě se cítí zrazené a strach z odloučení se jen prohlubuje.
 • Veďte dítě k samostatnosti zvláště v hygieně, oblékání a jídle.
 • Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Ovšem neodcházejte ani narychlo nebo tajně, ani ve vzteku po hádce s dítětem.
 • Dejte dítěti s sebou něco důvěrného (plyšáka, hračku…).
 • Plňte své sliby – když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste po obědě přijít a dodržet čas příchodu spolu s ostatními rodiči.
 • Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy (zda jste na odloučení dítěte od Vás připraveni). Děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu u rodičů. Platí tu, že zbavit se své úzkosti znamená zbavit dítě jeho úzkosti.
 • V zájmu zdraví a pohody Vašeho dítěte Vás žádáme, abyste dítě předávali a přebírali v šatně a nevstupovali do herny – děti, které již jsou instruktorkám předány, mohou na rodiče v herně reagovat plačtivě.
 • Do školky nevoďte prosím děti nemocné a nedoléčené.

PIDIŠKOLKA – hlídání dětí Zlín

 • Hlídání dětí – PIDIŠKOLKA je určena pro děti od 18 měsíců  let do 4 let a je zaměřena na výchovu, rozvoj schopností dětí, na zabezpečení jejich potřeb, předání hygienických návyků.
 • Hlídání probíhá 1x týdně, ve středu v čase 8:00 – 12:00
 • Herna určená k dennímu pobytu dětí je vybavena nábytkem, pomůckami a hračkami, odpovídajícím věku, potřebám a počtu dětí.
 • S dětmi tvoříme, zpíváme, hrajeme na hudební nástroje, trénujeme jemnou i hrubou motoriku, povídáme si o světě  kolem nás a hlavně pomáháme dětem zvyknout si na odloučení od maminky.
 • Pokud to počasí dovolí, navštěvujeme s dětmi naše soukromé dětské hřiště s houpačkami, skluzavkou, pískovištěm, hračkami a pružinovými houpadly.
 • O děti se starají milé, empatické  a kvalifikované chůvy, které mají odpovídající vzdělání a praxi.

Provozní doba:

Středa  8:00 – 12:00.

Stravování / pitný režim:

Stravování pro děti zajišťují rodiče ( snídaně, svačinka), pitný režim je zajištěn.

Cílem PIDIŠKOLKY je:

 • zvládnout odloučení dítěte od maminky ve známém a důvěrném prostředí
 • naučit dítě postupně samostatnosti v sebeobsluze – oblékání, stolování, vyprazdňování…
 • naučit dítě komunikovat s vrstevníky a spolupracovat v kolektivu
 • připravit dítě postupně a nenásilně na vstup do MŠ

Program :

08.00 – 08.30 příchod dětí, hra
08.30 – 09.00 úklid hraček, příprava na svačinu, hygiena
09:00 – 09:30 svačina
09.30 – 11.30 hra, řízené činnosti, pobyt venku
11.30 – 11:45 příprava na odchod domů

12.00 – předávání dětí, odchod domů

Režim dne je  orientační a může být denně upravován podle potřeb dětí.

Co dát dětem s sebou:

 • podepsanou láhev na pití
 • přezůvky
 • náhradní trička, tepláky, kraťasy
 • věci pro pobyt venku
 • dle potřeby plenky
 • oblíbeného plyšáka , dudlík

Máte zájem o PIDIŠKOLKU?  Napište nám zde:

Nebo kontaktujte recepci:

Telefon: 737 501 502